żyjmarzeniami

90 tekstów – auto­rem jest żyj­marze­niami.

Miłość

Na cóż Ci smu­tek gdy ser­ce w kwiecie?
Gdy głowa w chmu­rach przy ciepłym lecie,
Gdy czu­jesz ra­dość w dłoniach płonących,
a miłość krąży jak rze­kach rwących. 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 8 marca 2016, 22:37

W nieznaną przyszłość razem

Za­nurzo­na w Twych objęciach
przez Twój za­pach kołysana,
Za­pat­rzo­na w Twoją postać
Jes­tem w To­bie zakochana.

By na zaw­sze pięknie było
chcę Ci siebie dać na wieki,
Twoją dłoń będę trzymała
by całować Twe powieki.

By jak w baj­ce nam się żyło
i z łat­wością zasypiało,
By prob­le­my odchodziły
łez i smut­ku było mało.

To dla Ciebie mój kochany
porzu­ciłam swo­je troski,
Wszys­tko może nam się zdarzyć
Nasze życie- wy­rok boski. 

wiersz
zebrał 32 fiszki • 7 sierpnia 2015, 20:56

Tak pięknie mówisz o MIŁOŚCI

Tak pięknie mówisz o miłości. Tak pięknie z ust Twych wszys­tko brzmi.
Kochasz do gra­nic możli­wości. Ser­ce gorące z prag­nienia grzmi.

Jak wicher siłę niebez­pie­czną, za­mienia w spokój i wytchnienie.
Ma duszę grzeszną lecz waleczną, [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 24 fiszki • 30 lipca 2015, 13:00

A gdy przyjdzie..

Gu­bią swo­je twarze
daw­no zapomniani,
Noszą go­rycz w sercach,
bo są niekochani.
A gdy miłość przyjdzie
twarz ra­dos­na płonie,
Światło nocą budzi
grze­je ludzkie dłonie. 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 18 czerwca 2015, 22:46

Kochany..

Tak się w Ciebie wpatruję
i widzę cię kochany...
Jes­teś słońcem i gwiazdą
z cząstki marzeń utkany.
Naj­piękniej­szą historią
lis­tem bar­wnym w butelce
szu­mem morza w błękicie
ta­lia asów w mej ręce.

Jes­teś rosą poranka,
czys­tym niebem zza chmury,
uko­jeniem dla duszy,
gdy mnie męczą tortury.

Jes­teś świeżym oddechem,
Którym kar­mi się ciało.
Chcę Cię widzieć codziennie,
bo mi Ciebie jest mało. 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 13 marca 2015, 12:22

Na COŚ to wszystko.

Na cóż mi Two­je wy­mow­ne gesty
Na cóż mi Two­je dłonie,
ser­ce i dusza, umysł i ciało
Wszys­tko z tęskno­ty płonie.

Na cóż mi słońce, chmu­ry i niebo
Na cóż mi świat jest bez ciebie,
Szu­kam cię w [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 7 fiszek • 13 listopada 2014, 19:37

obietnice.

Nikt nie jest lalką w pros­tej za­bawie,
Nikt nie jest pion­kiem w dziecin­nej grze,
Jak cień od­bi­ty w spo­koj­nym sta­wie,
Tak od­bi­ja­my się w ciem­nym dnie. 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 8 listopada 2014, 18:44

powiedz prawdę

Ty­le twarzy już widziałam
I nie ważne która czyja
Tyl­ko po­wiedz ko­muś prawdę
A dos­ta­niesz… pros­to w ryja. 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 6 listopada 2014, 20:09

zapominamy...

Ale życie nie składa się tyl­ko z tych dob­rych chwil. Jest pełne go­ryczy i roz­cza­rowań. Za­wiera wiele przyk­rych wspom­nień. No­si nies­pełnione marze­nia. Roz­le­wa wiele słonych łez. Niszczy więzi. Ruj­nu­je zgodę. Przys­pie­sza czas [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 6 fiszek • 4 listopada 2014, 21:46

Cóż jest...

Cóż jest z ra­dości jeśli odpływa
w niez­naną pus­tkę i smu­tek błogi.
Cóż jest z miłości jeśli przegrywa
jeśli roz­chodzą się ludziom drogi.
Cóż jest ze smut­ku jeśli bez celu
Ah tyl­ko mar­ność nad marnościami
Cóż z życia me­go jeśli przemija
I nie trwa wie­cznie tyl­ko latami. 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 10 sierpnia 2014, 14:15

żyjmarzeniami

'Może gdyby ludzie wiedzieli, ile jeszcze czasu im zostało, potrafiliby bardziej docenić życie.'

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

żyjmarzeniami

Użytkownicy
X Y Z
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

8 marca 2016, 22:38żyjmarzeniami sko­men­to­wał tek­st Niewysłane lis­ty długo [...]

8 marca 2016, 22:38żyjmarzeniami sko­men­to­wał tek­st W niez­naną przyszłość ra­zem

7 sierpnia 2015, 22:25Bromba sko­men­to­wał tek­st W niez­naną przyszłość ra­zem

7 sierpnia 2015, 20:56żyjmarzeniami do­dał no­wy tek­st W niez­naną przyszłość ra­zem

30 lipca 2015, 19:30Gaia sko­men­to­wał tek­st Tak pięknie mówisz o [...]

30 lipca 2015, 15:59Irracja sko­men­to­wał tek­st Tak pięknie mówisz o [...]

30 lipca 2015, 14:04Cris sko­men­to­wał tek­st Tak pięknie mówisz o [...]

30 lipca 2015, 13:26Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st Tak pięknie mówisz o [...]

30 lipca 2015, 13:00żyjmarzeniami do­dał no­wy tek­st Tak pięknie mówisz o [...]

19 czerwca 2015, 20:10Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st A gdy przyj­dzie..